Rekonstrukce

Na co si dát pozor při změně dispozice bytu?

shutterstock.com
shutterstock.com

Dispoziční řešení starých bytů většinou nevyhovuje současným nárokům na moderní bydlení. Především byty v panelových domech se vyznačují nepraktickým řešením prostoru. Velkou plochu zbytečně zabírá typická chodbička vedoucí do kuchyně a nepohodlné jsou také malé úzké pokojíky. Takový byt přímo volá po změně. Pokud ale plánujete změnit dispozici vašeho bytu, přistupujte k tomuto kroku zodpovědně. Poradíme vám, na co si dát pozor.

Nosná stěna nebo příčka?

Většina lidí se mylně domnívá, že pokud při kompletní rekonstrukci bytu nezasáhnou do nosných stěn, nehrozí žádné riziko. Toto pravidlo však nemusí platit vždy. Některé zdánlivě nenosné příčky mohou mít v konstrukci domu svou nezastupitelnou funkci. Především u starších domů, kde jsou ještě instalovány dřevěné stropy, jsou i nenosné příčky důležité.

Mnohdy navíc příčka prostupuje všemi patry nad sebou a její narušení v jednom bytě by mohlo mít za následek poškození či zhroucení příček v dalších bytech. Jak tedy poznat, kterou příčku můžete vybourat a do které raději nezasahovat? Přizvěte si na pomoc statika, který posoudí v jaké míře lze do kterých stěn bytu zasáhnout. Poradí vám také, ve kterých místech a z jakého materiálu je možné postavit příčku novou, aniž by došlo k narušení statiky budovy.

Nový interiér, zdroj: shutterstock.com
Nový interiér, zdroj: shutterstock.com

Budete potřebovat stavební povolení?

Stavební povolení potřebujete v případě, kdy chcete zasáhnout do nosné konstrukce budovy. Je tím myšleno například rozšíření stávajícího dveřního otvoru nebo vybourání nového dveřního otvoru v nosné zdi.

Pokud při změně dispozice bytu nebudete zasahovat do nosných konstrukcí, ale budete bourat nenosné příčky a stavět nové, je třeba na stavebním úřadě zařídit ohlášení stavby a přiložit statický posudek.

Stavba nových příček

Při stavbě nových příček na jiném místě je vhodné zvolit co nejlehčí materiály, aby nebyla nijak narušena statika budovy.

Velmi oblíbené jsou příčky z pórobetonových tvárnic. Ty působí velmi pevně, je možné na tyto zdi zavěsit i těžší předměty a mají dobrou zvukovou izolaci. Jsou ideální pro rekonstrukce bytových jader. Problematické však může být navázání pórobetonové stěny na původní zdivo. V místě spoje může postupem času dojít k prasknutí spoje a popraskání omítky.

Menší hmotnost než příčky z pórobetonových tvárnic mají příčky sádrokartonové. Ty jsou tvořeny nosnými hliníkovými profily, na něž je upevněn sádrokarton. Výhodou je rychlost práce, suchý pracovní proces i velmi nízká hmotnost. Systém upevnění sádrokartonových příček navíc umožňuje v případě potřeby opětovné posunutí příčky.

Tip: Kolik stojí stavební práce v Praze?

K nevýhodám sádrokartonových příček patří nedostatečná zvuková izolace. Pro zlepšení této vlastnosti se využívá například kombinace sádrokartonu s minerální plstí. Další nevýhodou je křehkost sádrokartonové příčky. Ta je náchylná k poškození při prudším nárazu. Navíc je problém na sádrokartonovou příčku zavěsit těžší předměty. Proto je třeba dopředu promyslet, zda v některém místě budete potřebovat na příčku zavěsit například umyvadlo atp. V daném místě je potřeba příčku vyztužit.