Bydlení

Jak na stěhování uměleckých předmětů a starožitností

zdroj: shutterstock

Pokud potřebujete převézt cenné předměty, mající například historickou hodnotu, měli byste se obrátit na odborníky. Nesprávnou manipulací můžete totiž věci nenávratně poškodit. Stěhovací firmy mají praktické zkušenosti a jsou pro případ nehod pojištěny.

Sbírání starožitností je velice zajímavým koníčkem, díky kterému si majitelé domů nebo bytů mohou své obydlí vyzdobit originálním způsobem. Není to ovšem jen radost. Pokud se se svou vášní netají, mohou se stát obětí zlodějů. Obdobná rizika hrozí i při stěhování, které se tak může v konečném důsledku hodně prodražit. Uražený roh stolu, natržené plátno nebo odřená dvířka skříňky, to všechno jsou škody, které sice mohou jít opravit, nicméně hodnotu daného předmětu sráží. Jak jim tedy předcházet?

Stěhování uměleckých předmětů je nutné pečlivé naplánovat

Samotnému převozu musí předcházet naplánování, které by mělo zahrnovat nejen celý postup, jak předměty zabalit, aby se neponičily, ale také ověření, zda je s věcmi možné projít všemi dveřmi, jak velké auto bude potřeba a jak bude vhodné uvnitř předměty uchytit, aby neutrpěly jízdou. S tím vším pomohou právě odborníci, kteří ze zkušeností vědí, jaké balicí techniky nábytek a další kousky skutečně ochrání. Pokud je to nutné, umí zajistit i výrobu speciálních obalů na míru, aby byla ochrana efektivní.

Starožitnosti a jejich stěhování zdroj: shutterstock

Odborné firmy jsou proti případným škodám pojištěny

Aby byly služby pro koncového zákazníka skutečně bezpečné, disponují firmy pojištěním, které se vztahuje nejen na přepravované předměty, ale též na samotný přenos a převoz. Součástí stěhování je tak vždy podrobný soupis všeho převáženého a také podmínky vztahující se k celé akci. Zákazník má tak nad průběhem dohled a je předem dopředu seznámen s celým postupem.

Potřebujete-li přestěhovat cenné předměty, neměli byste riskovat škody, které obvykle vznikají z důvodů nedostatečných znalostí s převozem těchto věcí a podceňování rizik.

Stěhování firem a jejich uměleckých sbírek je nezbytné dobře připravit.

Stěhovací firmy mohou díky svým zkušenostem zajistit vše, co je nezbytné. Například i ochranku, která zabrání případnému pokusu o odcizení daných věcí. Proto se v každém ohledu vyplatí realizovat stěhování uměleckých děl jen s pomocí profesionálů.