Opravy kanalizace
Bydlení Rekonstrukce

Co všechno nevíte o čištění kanalizace aneb zajímavosti, které se ve škole neučí

K odvádění odpadních vod z jednotlivých budov a veřejného prostranství do čistírny odpadních vod slouží stoková síť, která je součástí kanalizace. Tou se pro změnu myslí samostatný soubor staveb, jež slouží k odvodu vod odpadních a srážkových. Jaké zajímavosti jste možná o ní ještě neslyšeli?

Opravy kanalizace

Historie kanalizace

Už ve starověku se lidé pokoušeli o vybudování kanalizace. Poměrně dokonalá kanalizační síť byla například ve starém Řecku a Římě. V tomto období ještě lidé na čistotu svého okolí celkem dbali. O poznání horší to bylo ve středověku. V té době se kolikrát člověk po městě brodil ve špíně ze splašků a hnoje a nikoho to moc netrápilo. Však také lidstvo sužovaly epidemie cholery či moru, které roznášely myši a krysy, ve splašcích si lebedící. První pokusy o kanalizaci u nás pocházejí z poloviny 12. století. Jednalo s o ojedinělou stavbu. Rozvoj kanalizace pak přichází až s 19. stoletím.

Čištění kanalizace

Zatímco v minulosti se o čistotu měst většinou staral kat, jenž vybíral obsah žump, dnes máme k dispozici moderní kanalizaci. Na její výstavbu se používá kamenina, beton, litina, čedič, cihly i plast. Kanalizace může být neprůlezná, do níž se člověk nevejde, i průchozí. Občas se stane, že se kanalizační trubky zanesou a stanou se neprůchozí, případně se na nich objeví závada. V takovém případě přicházejí na řadu opravy kanalizace, jež bývají kolikrát i technicky velmi náročné. Důležité je totiž najít problém pod povrchem, což není snadné. Kvůli tomu je nutné provést výkop až k místu, kde závada vznikla.

Bezvýkopové opravy kanalizace

Mnohem progresivnějším způsobem jsou bezvýkopové opravy kanalizace. Výhodou je snížení snížení doby odstávky. Jedná se o levnější způsob, protože není zapotřebí nic kopat. Pro zjištění stavu se využívá monitorování kanalizace. Přitom se využívají například nástrčné kamery. Pro dobrou průchodnost kanalizačních trub se využívá vysokotlaké čištění.