Bydlení

Jak na úpravu vody?

Přestože je voda dodávaná z veřejné sítě hygienicky nezávadná, ve většině případů je vhodná její další úprava. Jaké existují možnosti? 

Problémem je především voda příliš tvrdá, která stojí za vznikem nežádoucího vodního kamene. Ten se usazuje na bateriích, umyvadlech, vanách i obkladačkách. Nesvědčí ale ani elektrospotřebičům, jako jsou pračky, kávovary, bojlery, kotle či rychlovarné konvice. Usazený vodní kámen je dokáže úplně vyřadit z provozu. A projevuje se i na samotné chuti vody. 

Co to je tvrdost vody? 

Pojmem tvrdost vody rozumíme množství v ní obsažených minerálů neboli nerostů. Většinou se jedná o vápenaté a horečnaté soli. Prvním krokem by ale mělo být zjištění, zda se vás problém vodního kamene vůbec týká, tedy jakou tvrdost voda z vaší studny či vodovodního řadu vlastně má.

Jak tvrdou vodu máte? 

Pokud užíváte vodu z vlastní studny, nechte si ji otestovat. V případě vody dodávané z veřejné vodovodní přípojky, vám tuto informaci poskytne dodavatel, který ji má většinou uvedenou na svých webových stránkách. Tvrdost vody se udává v mmol/l (milimol na litr). Středně tvrdá voda má množství usazenin větší než 1,2 mmol. Extrémně tvrdá vykazuje hodnoty větší než 3,76 mmol.

Jak tvrdou vodu změkčit?

Pokud měření ukázalo, že vaše voda je tvrdá, je na místě úprava vody. Měli byste učinit patřičná opatření vedoucí k jejímu změkčení. Při praní například pomáhají různé změkčující přípravky, které se přidávají k pracímu prášku. To je ale pouze pračka. V rámci ochrany ostatních spotřebičů, potažmo i vašeho zdraví je vhodné, aby úprava vody byla co nejkomplexnější. 

Profesionální úprava vody

Pokud chcete, aby patřičně změkčená voda už vytékala z vašeho kohoutku, je na místě zvážit instalaci speciálního filtračního zařízení na úpravu tvrdé vody přímo na rozvod vodovodního potrubí. Ještě dál jdou profesionální úpravy vody pro komerční využití, jako jsou kavárny, restaurace, hotely, pensiony a průmysl. 

Jaké zařízení zvolit?

Volba vhodného zařízení a technologie primárně závisí na množství spotřebované vody. Tu je možné rozdělit na provozovny se spotřebou vody do 6,2 m³, do 19,2 m³ a se spotřebou pitné vody do 18,1 m³. Konkrétní model je však vhodné zvolit po konzultaci s odborníky, kteří vám poradí a zvolí úpravnu vody přímo pro váš provoz a pro vaše potřeby.