Ostatní

Konec klasických žárovek, to je konec jedné velké éry

V roce 2012 je pro společnost nachystán konec jedné velké éry – používání žárovek. K tomuto kroku se celý svět uchýlil v rámci tendencí pro velké úspory v energetických nárocích lidí po celé planetě. Pokud tedy chtějí výrobci žárovek pokračovat ve svém podnikání, musí na trh uvádět žárovky splňující předepsané normy a ekologické nároky.

Když v roce 1879 ohromil svět vynález žárovky, za kterým stál Thomas A. Edison, asi by sám vynálezce netušil, jak bude v budoucnu jeho vynález odsouzen. Faktem ale je, že snaha o ekologické chování je na místě. Proto se od roku 2012 budou prodávat pouze typy, které se souhrnně nazývají – úsporné žárovky. Celý proces započal v březnu roku 2009, kdy Evropská komise přijala doporučení o regulaci světelných zdrojů. Vymýtání žárovek začalo tedy v roce 2009, kdy byly zrušeny jejich matné obdoby. S rokem 2012 přijde zákaz i těch čirých. Všechna opatření se týkají výroby a dovozu.

Čím se tedy bude svítit?

Jak už bylo nastíněno výše, klasické žárovky plně nahradí úsporné, které jsou oblíbené už řadu let, halogenové a stále více diskutované LED diody. Všechny tyto typy jsou mnohem úspornější co se týče spotřebovávané energie při zachování svítivosti.

Žárovka jako topení? I to je možné

Avšak i tak vznikají myšlenky, jak dané nařízení obejít. Například v Německu přišli s nápadem, že žárovky označí jako topidlo, a tím nebude možné je regulemi postihnout. Je však jen otázkou času, kdy se i tyto kličky postihnou.

Ukončení prodeje klasických žárovek rozdělilo veřejnost na dva tábory, kdy jedna strana tento krok vítá a druhá odmítá, a to zejména z finančního hlediska, kdy úsporné typy žárovek jsou dražší řádově o desítky i stovky korun. Ať už patříte k odpůrcům, nebo zastáncům tohoto procesu, jedno je nesmazatelné – energie spotřebovávaná pro světelné zdroje neustále roste, a tak je tento zásah jen logickým vyvrcholením narůstajících energetických nároků společnosti.