Bydlení Rekonstrukce

Jak vyřešit problém s odpadními vodami? Rozhodněte se mezi septikem a čističkou odpadních vod

Při výstavbě rodinného domu je třeba myslet na to, kam budou odcházet odpadní vody. Nejjednodušším řešením je obecná kanalizace. Stačí vyřídit potřebná povolení a napojit se na ni. Jenže domy se staví i v místech, kde veřejná kanalizace není. V takovém případě přichází na řadu vybudování čističky odpadních vod, případně jímky nebo septiku. Která volba je nejlepší?

Kdy volit čističku odpadních vod a kdy septik

U septiku je velká výhoda, že ke svému chodu nepotřebuje elektrický proud. Hodí se proto nejlépe pro víkendové chaty. Vhodný je hlavně pro nepravidelnou produkci odpadních vod. Naproti tomu čističky odpadních vod jsou ideální pro nepřetržitý provoz v rodinných domech nebo trvale obývaných chalupách a chatách. Pokud jsou umístěny v budovách, kde se trvale nebydlí, musejí se zazimovat. Z tohoto důvodu je pak lepší volit již zmíněný biologický septik, u kterého stačí jedenkrát za rok vyvézt kal.

Jak na připojení na kanalizaci

Když je v obci k dispozici veřejná kanalizace, pak pomocí kanalizační přípojky je možné na ni napojit nemovitost. Její realizace obvykle obsahuje geodetické zaměření, výkopové práce, pokládku potrubí, napojení na kanalizační řad. Součástí je také realizace rozvodů v domě, namontování kanalizačních čerpadel a jímek. Většina této práce má na starosti firma, která se realizací kanalizační přípojky zabývá. Zákazník tak přichází k již hotovému dílu, které je mu předáno k užívání.

Jak získat pitnou vodu

Bez vody se neobejde žádná domácnost. Na chatě to možná vyřeší kopaná nebo vrtaná studna, ale v rodinném domě, který je trvalé obýván, je zapotřebí použití vodovodní přípojky. Tou se dům napojí na veřejný vodovod, který je v obci. Obvykle to obnáší soustavu potrubí uloženou v nemrznoucí hloubce v půdě, jež je zakončena vodoměrnou šachtou s vodoměrem.