Reality

Kdo vám ve firmě zařídí bezpečnostní značení podlah?

Bezpečnostní značení podlah, ramp, sloupů či dalších nebezpečných míst není jen rozumným opatřením. Jde o nutnost, kterou majitelům výrobních i logistických společností ukládá zákon. Koho si však pozvat, aby bezpečnostní značení zajistil přesně v souladu se zákony?

Značení podlah a výrobních prostor je zákonem vyžadované z dobrých důvodů. Ve velké hale je praktické, když jsou vyznačené cesty pro chodce, manipulační koridory nebo uličky. Každý pak ví, kde přesně se může pohybovat, aniž by přišel k úhoně. Na schodišti je značení praktické proto, že jasně vyznačené čáry si lépe všimnete. Vizuálně tedy hned na první pohled vidíte, kde se nachází nějaká vyvýšená část. Podobně se výrazně značí překážky v cestě, palisády, zábradlí a cokoliv, co by se dalo přehlédnout. Jde především o bezpečnost.

Jak provést značení podlah, když nemůžete zastavit výrobu?

Značení výrobních prostor se nejčastěji provádí už ve chvíli, kdy se výrobní prostory teprve budují, takže se v nich ještě zatím nepracuje. Může ale dojít i k situaci, kdy potřebujete značení provést v již fungujícím provozu. Co pak?

Díky moderním technologiím naštěstí není potřeba výrobu zastavovat. Ano, na chvíli možná bude třeba omezit práci tam, kde přesně se zrovna značení provádí, ale jde spíš o pár desítek minut. Pokud je už na podlaze existující řešení, nejdříve se odstraní. Pak se pomocí pásky vyznačí, kde budou čáry, nanese se adhezivní můstek, spodní barva a finální vrchní barva. Vše (každý krok) se vytvrdí pomocí UV technologie, a tak není třeba čekat na schnutí. Po značení se může rovnou jezdit a chodit.

Spojte se s odborníky na podlahové značení

Tuto technologii využívá společnost JAclean, která již 14 let značí, opravuje i čistí průmyslové podlahy v Česku, na Slovensku, v Německu i Rakousku. To vše v souladu se zákonnými předpisy.