stavební práce
Reality

Spolehlivé stavební úpravy vašich projektů

Setkáte se s mnoha druhy nemovitostí, které potřebují celkovou rekonstrukci, ale také s požadavky na úplně nové druhy budov. Nikdy se to neobejde bez konkrétních stavebních činností s pomocí spolehlivých odborníků.

Stavba bez komplikací

Jednotlivé stavební práce vytvoří funkční celek, pokud víte, co vše do nich patří. Například s dodáváním hotových betonových konstrukcí souvisí bednění, výztuž, uložení, betonáž a vázání. Nejde jenom o betonářské práce, ale také o zajištění dodávky a dopravy. Bednění se řeší konstruktivně tak, že není problém vyplnit betonovou směsí různé tvary. Používá se deskový systém, aby stavba bednění proběhla za velice krátký čas. Toto se hodí hlavně pro pravoúhlé tvary, kam patří základové desky, opěrné a betonové stěny, základy nad úrovní terénu apod. Na atypické tvary se využívají dřevěná bednění zhotovená na míru podle požadavků. Neobejde se to ani bez ocelových výztuží, které zajistí vyšší pevnost v tahu, protože sám beton ji má velmi malou. Díky pečlivé přípravě vázání a uložení se zajistí mnohem vyšší kvalita zhotovené části, kde se garantuje zvolený tvar i rozměr.

Beton na kvalitních základech

Je jasné, že pokud se vytvoří kvalitní základy, půjde o ideální stav pro další návazné práce. S krátkým termínem zhotovení lze počítat u běžných betonových konstrukcí. Konkrétně se jedná o různé druhy opěrných stěn, sloupů, základových desek, stropů, podlah atd. Vlastní výroba betonu zahrnuje konstrukční a nekonstrukční typy, které dosahují životnosti až padesát let. Neobsahují popílek nebo strusku. Betony se rozdělují podle několika specifikací, například podle pevnostní třídy, stupně vlivu na prostředí, čerstvé konzistence, maximálního obsahu chloridů nebo podle velikosti zrna kameniva v milimetrech. Musí se zohledňovat obsah škodlivých látek, aby nedošlo ke korozi výztuže nebo zkrácení trvanlivosti.