Bydlení

Jak se zachovat po vloupání do bytu?

shutterstock.com
shutterstock.com

Vloupání do bytu či domu je událost, kterou si nikdo z nás nepřeje zažít. Počty násilného vniknutí do cizího obydlí se však nijak nesnižují. Nezbývá proto, než se před zloději chránit bezpečnostními dveřmi, okny, alarmy. A aby případné škody drasticky nepocítil váš rodinný rozpočet, nezapomeňte také na pojištění.

Jak postupovat při vloupání do bytu?

Při zjištění této skutečnosti většina lidí zpanikaří a není se co divit. S takovou událostí se setkávají zpravidla setkávají poprvé v životě. Abyste se v takovéto neblahé situaci nedopustili zbytečných chyb, přinášíme vám rady, jak nejlépe postupovat. V první variantě počítáme s tím, že máte uzavřeno pojištění domácnosti. Seřadíme si postup do kroků tak, jak by měly za sebou následovat:

 1. Ohlášení události policii ČR – nezapomeňte na to, že do příchodu policie se nesmíte ničeho dotýkat ani s ničím manipulovat, protože tak můžete zničit cenné důkazy.
 2. Vlastní dokumentace události – až po odchodu policie se můžete pustit do osobního zkoumání škod. Přestože i policie pořídí snímky z místa činu, i vy si vše vyfotografujte. Nezapomeňte ani na detaily místa vniknutí, zdokumentujte také všechna, i drobná, poškození.
 3. Úklid a detailní zjištění škod – po předchozích krocích přichází čas úklidu vzniklé spouště. Často až při úklidu přijdete na další drobnosti, které vám byly odcizeny.
 4. Na základě prohlídky bytu sepište seznam ztracených věcí a nezapomeňte zaznamenat také věci poškozené. Tento seznam předložte na policii a ten stejný budete potřebovat i pro pojišťovnu.
 5. K seznamu zcizených věcí je nutné doložit, že jste byli skutečně jejich vlastníky. Připravte si proto doklady o zakoupení, případně záruční listy. Pokud vám tyto doklady chybí, můžete vlastnictví předmětů dokázat také fotografiemi, svědectvím sousedů, případně podepsat čestné prohlášení.
 6. Škodu nahlaste své pojišťovně v co nejkratším čase. V této záležitosti můžete pojišťovnu kontaktovat telefonicky přes zákaznickou linku, navštívit pobočku a některé pojišťovny umožňují také nahlášení pojistné události prostřednictvím webového formuláře. Pojišťovna po vás bude požadovat číslo pojistné smlouvy, datum vzniku pojistné události, předpokládanou výši škody.
 7. Pojišťovně dále doložíte protokol od policie. Policie případ řeší jeden až dva měsíce. Po ukončení vyšetřování dodá vám usnesení.
 8. Uschovejte si pro případ potřeby také doklady o zaplacení oprav na poškozených stavebních částech domu či bytu.
 9. Pojišťovna ukončí své šetření zpravidla do třech měsíců od nahlášení pojistné události. Do patnácti dnů od likvidace pojistné události byste měli obdržet od pojišťovny finanční kompenzaci za způsobené škody.
Zkontrolujte si veškeré vybavení, starší fotografie bytu mohou pomoci odhalit nesrovnalosti, zdroj: shutterstock.com
Zkontrolujte si veškeré vybavení, starší fotografie bytu mohou pomoci odhalit nesrovnalosti, zdroj: shutterstock.com

Nebyli jste pojištěni?

Pokud se stanete terčem lupičů a nejste pojištěni, škodu vám nikdo neuhradí. Postup je ale stejný, nejdříve je nutné nahlásit událost policii. Bohužel úspěšnost dopadnutí pachatele a získání zpět ukradených věcí je malá.

Pojištění vám sice ukradené předměty nevrátí, ale může vám ztrátu finančně kompenzovat. Pojištění proti vloupání je běžnou součástí pojištění majetku. Můžete si jej ale sjednat i zvlášť. Vyzkoušejte si v kalkulačce pojištění domácnosti, kolik by vás pojištění ročně stálo. Lidé jsou často překvapeni, že to nejsou žádné vysoké částky. Uzavřená pojistná smlouva se bude týkat veškerého zařízení domácnosti:

 • nábytek
 • elektronika – pc, notebooky, tablety, televize…
 • domácí spotřebiče
 • cennosti – šperky, peníze, originály obrazů a jiné hodnotné umělecké předměty

Výši pojistné částky sjednejte v závislosti na hodnotě vašeho zařízení bytu nebo domu. Sečtěte hodnotu veškerých spotřebičů, elektroniky, nábytku i šperků a obrazů. Podle výsledné hodnoty se vypočítá výše měsíčního pojistného. A v případě pojistné události vám bude vyplacena maximálně částka odpovídající vámi uvedené hodnotě vašeho vybavení bytu. Doporučujeme si dobře prostudovat VPP pro pojištění domácnosti před uzavřením smlouvy.