Dům a stavba

Jaké jsou možnosti odkanalizování domu?

zdroj: sxc.hu

Odvod a vypouštění odpadních vod z domu může probíhat různými způsoby. Některá řešení jsou téměř bezúdržbová, jiná naopak vyžadují dostatek času a vlastně i peněz pro fungování bez velkých problémů.

Nejlepší možností je určitě kompletní napojení na kanalizaci, dále lze k domu instalovat průchozí septik, nebo vést odpad do bezodtokové jímky. Co jaké řešení obnáší?

Problémů, které mohou s odkanalizováním domu nastat, je celá řada. V tomto článku se proto zaměříme na ty stěžejní, co jednotlivá řešení provází. I když je nejvhodnější napojit stavbu k systému veřejné kanalizace, na mnohých místech to není možné, a tak se přistupuje k samostatně fungujícím řešením.

Septik je nutné vyvážet

Septik umožňuje částečné čištění vody a její další odvod do kanalizace nebo trativodem do země. Nejčastěji se dnes využívají sklolaminátové septiky, které jsem sami o sobě bezúdržbové. I tak je ale nutné je pravidelně vyprazdňovat, protože vše kromě vody v ní zůstává a hromadí se. Navíc je dobré obstarat si včas povolení od vodoprávního úřadu, jinak se jedná o černou stavbu!

Tip: Sklolaminátové nádoby mohou sloužit i na dešťovou vodu nebo jako nádrže na kapalná hnojiva.

Vývoz většinou provádí odborná firma, kdy přijede fekální vůz (lidově hovnocuc) a septik vyčistí. U průměrného domu se většinou vyváží 2x ročně v závislosti na počtu obyvatel. Cena se pohybuje kolem 1-2000Kč. Je tak při stavbě vhodné počítat s umístěním pro budoucí snadnou obsluhu a případně mít k dispozici i venkovní osvětlení tohoto místa.

Žumpa bez odtoku představuje nejhorší možnost

Další možností pro domy, které nelze přímo napojit na kanalizační síť, je žumpa (přesněji bezodtoková jímka). Ta slouží k dočasnému uskladnění odpadní vody, fekálií a dalších nečistot. Je ale jasné, že vyžaduje velmi častý vývoz (průměrně člověk spotřebuje 150l vody denně). O ten se musí starat odborná firma, a tak je toto řešení poměrně nákladné.

V tomto případě může být řešení využití domácí čističky odpadních vod, díky čemuž je poté možné vypouštět vodu dále do řeky nebo trativodem do přírody (opět je nutné povolení od vodoprávního úřadu). Investice do tohoto zařízení bývá kolem 50 000Kč. Více v článku Domácí čistírna odpadních vod – když není jiné řešení.