chemické injektáže
Bydlení

Příčiny vlhkosti v domě a její řešení díky injektáži

Jestliže se dlouhodobě domácnost potýká s vlhkostí, jistě se v rohu místnosti objeví také plíseň. To je pak velký problém zejména pro lidské zdraví a je potřeba tento problém řešit. Ne vždy jsou ovšem metody účinné a problém s vlhkým zdivem se odstraní navždy. Je tedy potřeba najít takové řešení, které bude nejen účinné, ale také rychlé. Na trhu služeb se dnes člověk může setkat se širokou nabídkou nejrůznějších prostředků a také služeb od odborníků, kteří se na touto problematikou zabývají. Jen odborníci totiž dobře ví, kde hledat příčinu a jaké řešení najít.

chemické injektáže

Nejčastější příčiny vlhkosti

K nejčastějším příčinám přítomnosti vlhkosti v domě patří zejména nedostatečné větrání. Ano, zdá se to banální, ale větrat se musí nejen z důvodu obnovy čerstvého vzduchu v místnosti, ale je to důležité právě pro cirkulaci vzduchu. Další příčinou jsou také plastová okna. Výměna starých oken za plastová je stále aktuální a v tomto případě plast dobře utěsní okenní výplně. Pak se objevují plísně, zejména v kuchyni nebo v koupelně, což jsou místa s velmi vysokým výskytem vlhkosti.

Jak takový problém co nejúčinněji vyřešit?

Rychlým a spolehlivým řešením pro všechny je jistě nejen rada odborníků, ale především jsou tu technologie, jako jsou chemické injektáže, které mohou spolehlivě vyřešit problém s vlhkou zdí. Tyto chemické injektáže fungují jako spolehlivé vodoodpudivé izolace. Horizontální proti vlhkosti zespoda a vertikálně proti boční vlhkosti, ta se vyskytuje zejména ve sklepních prostorách. Všechny tyto práce provádějí speciálně vyškolení odborníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti a samozřejmě ví, jak postupovat. Ne všechny situace jsou totožné a ne na všechny vlhké zdi je možné použít stejný prostředek. Tyto chemické injektáže mají různá složení, ale jsou nejšetrnější metodou dodatečné izolace proti zemní vlhkosti zdiva.

Jaké jsou výhody chemické injektáže

Tato metoda sanace zdiva má samozřejmě i své výhody. Je to především:

  • možnost realizace jen z jedné strany k izolované zdi
  • šetrný přístup, takže není narušena statika domu
  • možnost použití různých prostředků podle stupně nasákavosti zdiva
  • jde o rychlou a kvalitní technologii, kterou lze použít v místech, kde jiné metody selhaly nebo není možné jiné technologie aplikovat, jde například o výškové rozdíly v jednotlivých místech, což je typický příklad pro schodiště.

Druhy chemických injektáží

Je třeba zdůraznit, že ne všechny tyto metody jsou vhodné na všechny druhy zdiva. Odborníci samozřejmě ví, jaký druh chemických injektáží je na ten nebo onen druh materiálu nejvhodnější. Například hydrofobující chemickou injektáž lze použít na beton, asfalt, cihlové zdivo, ale také na přírodní a umělý kámen nebo na břidlici, pórobeton, dřevo, sádru a dlaždice. Jde o velmi účinnou impregnaci proti vlhkosti. Dalšími metodami jsou utěsňující injektáže, které mají rovněž za úkol především vodoodpudivost, ale jsou vyrobeny tak, aby se staly skutečnou bariérou pro sebemenší vlhkost. Do této skupiny patří akrylové gely a pak také polyuretanové injektáže. Veškeré druhy injektáží jsou prováděny tlakovým způsobem. Odborníci vytvoří v průřezu zdiva maximální ochranu proti vlhkosti.