akvarijní rostliny
Bydlení Dekorace a bytový textil

Akvarijní rostliny a substrát

Dnešní nabídka pro výplň akvarijního dna je mnohem bohatší než v dřívější době, kdy bylo možné vybírat pouze z propraného křemičitého písku (štěrku). Můžeme vybírat ze 3 základních typů substrátů, které nabízí dnešní trh. Kromě obyčejného křemičitého štěrku a písku jsou to jílové pálené substráty bez obsahu živin, sušené jílové substráty s obsahem živin a v neposlední řadě zásobní substráty pod písky a pálené jíly.

akvarijní rostliny

Křemičitý písek nebo štěrk

První jmenovaný – obyčejný křemičitý písek nebo štěrk (podle velikosti zrnitosti) je asi nejčastěji používaný podklad v akváriích. Určitě nám dobře poslouží k ukotvení nenáročných rostlin. Je však třeba podotknout, že je to materiál, který je inertní, tzn. že  nijak nepřispívá k výživě a růstu rostlin.

Jestliže však budeme mít akvárium zaměřené  převážně na rostliny, bude určitě vhodnější si jako základ zvolit jílové substráty. Jinak musíme rostlinám v podstatě každý den  dodávat hnojivo kapalnou formou ve vodním sloupci. Nevýhodou jemného písku na dně akvária je určitě zahnívání odumírajících rostlin ve spodní části.

A naopak při použití štěrku o zrnitosti větší než 4 mm nám vzniká problém s odsáváním nečistot v akváriu, kdy nám tyto zapadají pod štěrk a není možno je odkalovačem vysát.

zásobní substrát

Zásobní substrát

Řešením při použití písku na dně akvária je určitě tzv. zásobní substrát, který obsahuje různé složky potřebné pro výživu rostlin, a tím pomáhá tvorbě kořenového systému. Na trhu jsou různí výrobci těchto zásobních substrátů, ale základním principem je to, že regulují hladinu živin v akváriu. To znamená, že uvolňují do vody potřebné živiny a naopak při přebytku je opět na sebe navážou.

V případě zakládání rostlinného akvária  bychom určitě měli uvažovat spíše o použití jílového páleného substrátu nebo sušeného jílového substrátu. Základní rozdíl je zde obsah živin.

Jílový pálený substrát

Jílový pálený substrát je bez obsahu živin. Je vytvořen vypálením, takže se stane tvrdým a zároveň porézním, což je v akvaristice důležité. Může totiž tak jako např. médium ve filtraci nasát potřebné množství potřebných bakterií, které nám pomáhají při biologické filtraci. A taktéž dokáží nabrat z vody živiny, které budou potřebovat kořeny rostlin. V porovnání se štěrkem je váhově podstatně nižší. 

substrát

Sušený jílový substrát

Sušený jílový substrát obsahuje živiny a vyrábí se, jak už název napovídá, sušením. Je to v podstatě usušený kompost, který je pomocí formy vytvarován do malých kuliček. Tím, že je usušen, obsahuje veškeré potřebné živiny pro tropické rostliny a proto není nutno tolik hnojit prostřednictvím vodního sloupce. Výhodou je taktéž, že nasávají živiny z vody, které se soustředí u kořenů rostlin.

Tím pádem nám v akváriu tolik nerostou řasy, protože živiny z vody se soustředí u kořenů rostlin. Rostliny můžeme zasadit do substrátu ihned po založení akvária, avšak s nasazením ryb musíme počkat nejméně 3 týdny, jelikož sušený substrát vylučuje během této doby do vody dusíkaté látky, které obsahuje kompost.
Ve výsledku můžeme tedy říci, že kvalitní akvarijní substrát je stěžejní pro růst akvarijních rostlin.