profesionální předseda SVJ
Reality

Profesionální předseda SVJ

Patříte i vy do Společenství vlastníků jednotek (SVJ), které se potýká s problémy při volbě členů nebo funkce předsedy? Má vaše SVJ trvalé problémy s hospodařením a efektivním plánováním dlouhodobých rozpočtů? Obáváte se škod způsobených třetím stranám následkem hospodaření vašeho SVJ? Pokud ano, pak je tu pražská společnost PPM právě pro vás.

Profesionální předseda SVJ v Praze

Hledá vaše SVJ člověka, který dokáže všestranně převzít pozici předsedy a zároveň vyhoví vysokým nárokům na kvalifikaci i odborné znalosti? V PPM, a.s. pro vás máme efektivní řešení pro Prahu a blízké okolí. Náš profesionální předseda SVJ v Praze přebere kompletní odpovědnost za výkon této funkce a zbaví vás stresu, starostí i odpovědnosti za případné škody způsobené třetím stranám nesprávným hospodařením. V neposlední řadě se námi dosazený odborník ujme nevděčné pozice, kde se velmi často setkává s kritikou, stresovými situacemi a je nucen efektivně řešit vzniklé problémy spojené se správou SVJ.

Pro hladký přechod vašeho SVJ k PPM je potřeba několik následujících kroků. Za prvé je nutné správně upravit stanovy vašeho SVJ tak, aby umožnily zvolit předsedou fyzickou či právnickou osobu, která v domě nevlastní bytovou jednotku. Za druhé je třeba jmenovat do funkce revizora či kontrolní komisi, která bude provádět supervizi nad hospodařením SVJ a námi dosazeného předsedy. V posledním kroku vaše SVJ už jen svolá shromáždění, kde společně odsouhlasí chystané změny ve stanovách, zvolí kontrolní komisi a odsouhlasí námi dosazeného profesionálního předsedu SVJ.

PPM

Jsme pražská společnost PPM, a.s, která působí na realitním trhu od počátku 90. let. Platíme za předního poskytovatele komplexních služeb v oblasti správy bytových a nebytových objektů v Praze a blízkém okolí. Naší hlavní motivací je perfektně odvedený servis a kvalitní služby s důrazem na komunikaci s klientem. Za pomocí moderních nástrojů jako Elektronický Domovní Asistent (EDA) nebo klientská zóna se snažíme poskytovat odborné rady a čerstvé informace o případných výlukách nebo opravách v rámci dané lokality. Disponujeme také flexibilním pojištěním až do výše škody 50 milionů Kč.